Dục vọng chi yến

Tên truyện: Dục vọng chi yến

Tác giả: Na Thuấn

Tình trạng bản raw: hoàn

Tình trạng edit: hoàn

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Eli, Muối

Thể loại:  truyện ngắn, hiện đại, anh em sinh đôi, ca thụ đệ công, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, H văn, HE.

P/s: Bộ này bên nhà vonhansac đã làm nhưng lại drop nên bọn tớ ôm về làm

 

Quyển 1

Chương 1 ~~~☆~~~ Chương 2

 Chương 3 ~~~☆~~~ Chương 4 

Chương 5 ~~~☆~~~ Chương 6

Chương 7 ~~~☆~~~ Chương 8

Chương 9  ~~~☆~~~ Chương 10 

Chương 11 ~~~☆~~~ Chương 12

Chương 13 ~~~☆~~~ Chương 14

Chương 15

 

Quyển 2 _ Tương lai vô hạn

 Chương 16 ~~~☆~~~ Chương 17

Chương 18 ~~~☆~~~ Chương 19

Chương 20 ~~~☆~~~ Chương 21

Chương 22 ~~~☆~~~ Chương 23

Chương 24 ~~~☆~~~  Chương 25

Hoàn

Advertisements

6 thoughts on “Dục vọng chi yến

  1. Pingback: Dục Vọng Chi Yến | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  2. Pingback: Dục vọng chi yến – Đam Mỹ Mới Hoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s