Hoàng thượng đừng nghịch _ Chương 97

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Eli

Chương 97: Weibo 

                                        

Theo thông lệ ở thị trường phim ảnh Hollywood từ trước đến nay, phí mua bản quyền vô cùng hào phóng, lần này lại còn làm cả đồ chơi để quảng bá, Continue reading “Hoàng thượng đừng nghịch _ Chương 97”

Advertisements